Nó là gì?

ngrok là một công cụ do Alan Shreve xây dựng mà bạn có thể sử dụng để hiển thị máy chủ localhost của mình với một địa chỉ URL công khai. Thật tuyệt vời để chia sẻ quyền truy cập vào một ứng dụng chạy trên máy của bạn, thử nghiệm các ứng dụng web trên thiết bị di động hoặc thử nghiệm tích hợp webhook.

VSCode là trình soạn thảo văn bản yêu thích hiện tại của tôi, được xây dựng bởi Microsoft và dựa trên JavaScript ( chủ yếu là TypeScript ).

Nó dùng để làm gì?

Ví dụ như bạn code trên máy tính cá nhân sử dụng xampp. Bạn sẽ truy cập để xem thành quả của mình bằng địa chỉ http://localhost

Nếu bạn gửi đường dẫn này cho người khác để xem thì người ta sẽ không thể truy cập được. Nếu sử dụng ngrok thì nó sẽ tạo một domain ảo link tới localhost của bạn và bạn gửi domain này cho người khác thì người ta có thể xem được localhost trên máy bạn.

Với phiên bản 1 của tiện ích mở rộng, bạn có thể bắt đầu domain ngrok bằng port hoặc bằng cách chọn một trong các domain đã đặt tên từ tệp cấu hình ngrok của bạn. Có một cài đặt khả dụng, nơi bạn có thể đặt đường dẫn tùy chỉnh đến tệp cấu hình.

Khi domain đang chạy, bạn có thể mở bảng điều khiển ngrok hoặc đóng đường hầm.

Tất cả các lệnh đều có sẵn từ bảng lệnh VSCode.

Hoạt ảnh hiển thị bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng từ bảng lệnh VSCode.

Tất cả mã đều là mã nguồn mở và bạn có thể tìm thấy nó trên GitHub .

Bạn có thể cài đặt Extension này tại địa chỉ: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=philnash.ngrok-for-vscode

5/5 - (2 bình chọn)